L'ESPAI INTERIOR

Un ambient combinat entre institució i casa: espais acollidors; espais per a moments íntims; espais personals dins l'espai col·lectiu.

Aportació de Penny Ristcher a les "Jornades sobre l'espai a l'educació Infantil" celebrades a Barcelona el dies 8 i 9 de març del 2002.

  Els serveis educatius per a infants de 0 a 6 anys formen part integral del sistema educatiu i, en alguns aspectes, viuen a l'ombra de l'escola primària. La influència d'un estil escolar es veu per exemple en l'organització dels espais. La introducció dels colors forts i de decoracions 'alegres' representa un intent d'adequar aquests espais als infants preescolars, però no és suficient. Un estil volgudament festiu en la vida quotidiana esdevé carregós i molest, i els espais continuen sent anònims i institucionals. En canvi els serveis 0-6 poden, o millor haurien de, ser una mena d'ambient combinat entre institució i casa amb l'oferta d'un context de vida acollidor, bonic, estimat, articulat i personalitzat.

Espais acollidors. A més dels objectes funcionals n'hi ha que donen un toc de bellesa: quadres, tapissos, plantes, composicions de flor seca... Un ambient bonic i educatiu per als infants (vol dir un currículum implícit), i, no pas menys important, un suport moral per als adults.

Espais per a moments íntims. L'ambient s'organitza en espais recollits que afavoreixen la intimitat i les interaccions significatives (entre adult i infant, entre infant i infant). Un moble clau és la butaca, símbol de temps de calma i esplai. Convida l'adult a escoltar, observar, conversar, llegir junts, amanyagar, consolar... Als infants els serveix per arrecerar-s'hi amb un osset o amb un llibre, sols o amb un company. O com a lloc, provisional o estable, per separar-se en petit grup i confabular. Serveixen com a racó per distensió, treure's les sabates, mirar llibres o àlbums. O per "no fer res" (en realitat un oci fecund).

Espais personals a dins dels espais col·lectius. Com que els infants passen moltes hores en els serveis, és important que l'ambient sigui personalitzat, que reflecteixi la presència de cada un dels seus "habitants". Els objectes personals que porta cada infant es valoren i es potencien: l'abric, la roba de recanvi, el peluix (per als més petits) o altres objectes que donen 'seguretat', el vas, el pitet, l'àlbum de fotos de la història familiar de cada ú, caixes de petits tresors personals, una planteta per cuidar, les coses necessàries per dormir... Són objectes que fan l'olor de casa, que fan el lligam entre la vida privada i la vida pública. Aquests efectes personals diversos, cada un d'ells necessita una col·locació digna, un lloc pensat i accessible als mateixos nens (armariet, penjador, bossa, prestatge...) Aquests objectes, si se'ls dóna un bon tracte, constitueixen un punt de referència que dóna seguretat, que afavoreix l'autonomia, són una font d'interessos, d'intercanvis i de conversa.

Seria una bona cosa que aquest model 'combinat' també aconseguís influir l'organització dels espais de l'escola primària i secundària...