Construir un puzzle
   
 

El més fàcil és fer-lo un mateix :
agafeu qualsevol dibuix o foto del tema que us interessi: un infant, una casa, una cara, etc.
Enganxeu-lo en un suro blanc (porexpan). Es poden reciclar molt tipus de caixes i d'embalatges.
Ell talleu amb un cuter fent les parts que vulgueu.
Amb aquest material és fàcil, pràctic i agraït realitzar puzles de qualsevol cosa que estiguis treballant.
Per exemple jo tinc puzles amb fotos dels nens i nenes de la classe, del periquito de l'aula, etc.

Cristobal Gómez Mayorga (Xtóbal)
Aportació al fòrum del Safareig (14-2-2005)