Concreció del projecte del jardí
       
  Per tal de concretar el projecte del jardí, un cop fets els passos previs que permetin la reflexió sobre la seva funcionalitat, caldrà determinar els aspectes tècnics i mediambientals a tenir en compte per fer el disseny dels espais i la selecció de les espècies a utilitzar.

Elaborar un plànol amb la proposta

Prendre les mides i dibuixar la superfície del pati amb els seus racons, murs o altres objectes que hi pugui haver.
Indicar la seva orientació situant els punt cardinals.
Com a complement, aniria bé acompanyar-lo d'algunes fotografies que ajudessin a reconèixer bé els diferents espais o racons.


Dissenyar el jardí

  • Un cop acabat el plànol feu algunes fotocòpies abans de començar a guixar-lo.
  • En una de les fotocòpies feu una primera proposta situant flors, herbes, enfiladisses, arbustos o arbres, tenint en compte que la seva col·locació en el jardí es correspongui amb les seves necessitats biològiques (sol, ombra, humitat, etc.) i la creació de racons, ambients o espais amb les finalitats pedagògiques i lúdiques que prèviament s'hagin acordat.
  • Decidiu si voleu generar desnivells o intervenir en alguns elements arquitectònics creant o enderrocant murs o altres tipus de divisions d'obra, fusteria o altres materials.
  • Doneu a conèixer el projecte a tots els implicats (incloent-hi els infants) per tal que puguin opinar o fer noves propostes.
  • A partir de la nova informació recollida repasseu el projecte fent les esmenes que convingui.
  • Amb la col·laboració d'algun jardiner o persona experta en el tema, verifiqueu el projecte introduint, si s'escau, els canvis que considereu oportuns.
 
Jardí de la Llar d'Infants Municipal "El Guinyol" a Begues
Plànol inicial
Proposta de remodelació feta per la Jardineria Bordas a partir de les demandes inicials de l'equip de mestres