Organitzar i viure els espais exteriors de l'escola