Infāncia i escola

  Cadascú de nosaltres poseeix una imatge d'infant que es concreta en la manera de veure, de sentir, de fer, de projectar...  
 
Quina imatge d'infant volem reflectir?