Creativitat i plàstica
 
  Parlarem de la creativitat i la plàstica a l'escola infantil des d'una altra perspectiva, la de l'ambient, de totes aquelles qüestions físiques que contribueixen a informar, a transmetre cultura i, alhora, que faciliten la generació de cultura, i en el cas que ens ocupa, cultura artística, estètica i plàstica.