Fer d'observadors de l'ambient a la nostra escola
 
  Per fer-ho proposem un primer exercici. Mireu, contempleu, feu d'espectadors de l'ambient de la vostra escola. Fem aquest recorregut mirant els mobles, les prestatgeries, les parets...  
 
 
  Tornar a l'inici